REGULADOR SORTIDA REGULABLE

10.90

Equipat amb un comandament negre i regulació de la pressió de sortida del gas entre 0 i 2 bars. Apte per aparells que funcionin amb la pressió indicada (soldadors, cremadors industrials, etc.)